พลเรือโท วีระวัฒน์ ทิพย์โสภณ

ประธานสโมสรเนวี่ยิม

  NAVY GYM CLUB

Tel:  088 287 8249,099 242 6549(id line)

E-mail: w_tipsophon@yahoo.com