พลเรือโท วีระวัฒน์ ทิพย์โสภณ

ประธานสโมสรเนวี่ยิม

  NAVY GYM CLUB

Tel:  095 5951979, 088 2878249, 082 6151553

E-mail: w_tipsophon@yahoo.com