ReadyPlanet.com
dot dot
สร้างเด็ก สร้างชาติ กับยิมนาสติก
วันที่ 02/01/2011   14:11:30

 

 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน    ให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนา  

สมรรถภาพทางกาย    เติบโตอย่างสมวัย 

 

 

เพื่อสร้าง      ให้เด็ก มีบุคลิกภาพที่สง่างามและ  

มีระเบียบวินัย

กล้าตัดสินใจ

กล้าแสดงออกและ

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดColumn4
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


เป็นเด็กดี มีวินัย จิตใจสดใส เรียนเก่ง สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสวยงาม กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ต้องไปเรียนยิมฯที่ราชนาวี
การฝึกRhythmic Gymnastics จะให้อะไรกับเด็ก ๆ • เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวให้ดียิ่งขึ้น • มีความสง่างามของการเดิน • การหกล้ม หลบหลีกอย่างถูกวิธี • มีความอดทนมากยิ่งขึ้น • เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ • มีรูปร่างสง่างาม สมส่วนมากกว่ากีฬาชนิดอื่น • ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ดีขึ้น • มีสมาธิในการเรียนหนังสือมากขึ้น • รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย