ReadyPlanet.com
dot dot
กีฬาที่พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ

ประโยชน์ของการเรียนยิมนาสติก

1.เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของระบบกล้ามเนื้อและระบบ ประสาท

2.ก่อให้เกิดไหวพริบ และปฏิภาณที่ดี

3.เสริมสร้างจินตนาการสำหรับเด็ก คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ นำไปสู่การพัฒนาความคิด

4.สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง   กล้าตัดสินใจ   กล้าแสดงออก

5.มีรูปร่างสัดส่วนสวยงาม เพราะมีการใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนอย่างสมดุล

6.สร้างเสริมบุคลิกภาพที่สง่างามยิมนาสติกสำคัญอย่างไรกับเด็กarticle
วันที่ 00/00/0000   00:00:00

 

ฝึกความสัมพันธ์ของระบบกล้ามเนื้อ และระบบประสาท

สร้างปฏิภาณไหวพริบ  เมื่อเด็กฝึกได้ดีแล้วจะรู้สึกสนุกสนาน และรักการออกกำลังกาย

เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่ทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาประเภทอื่น ๆ       

Article Name: Column2 - Article3
วันที่ 00/00/0000   00:00:00
This is sample overview text of your web article which is displayed on the first page of your website. Please edit or put your own text here...
Article Name: Column2 - Article2
วันที่ 00/00/0000   00:00:00
This is sample overview text of your web article which is displayed on the first page of your website. Please edit or put your own text here...
Article Name: Column2 - Article1
วันที่ 00/00/0000   00:00:00
This is sample overview text of your web article which is displayed on the first page of your website. Please edit or put your own text here...
หน้า 1/1
1
[Go to top]เป็นเด็กดี มีวินัย จิตใจสดใส เรียนเก่ง สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสวยงาม กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ต้องไปเรียนยิมฯที่ราชนาวี
การฝึกRhythmic Gymnastics จะให้อะไรกับเด็ก ๆ • เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวให้ดียิ่งขึ้น • มีความสง่างามของการเดิน • การหกล้ม หลบหลีกอย่างถูกวิธี • มีความอดทนมากยิ่งขึ้น • เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ • มีรูปร่างสง่างาม สมส่วนมากกว่ากีฬาชนิดอื่น • ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ดีขึ้น • มีสมาธิในการเรียนหนังสือมากขึ้น • รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย