ReadyPlanet.com
dot dot
ยิมนาสติกสอนอะไรบ้าง

 ข้อมูลการสอนของ Navy Gymnastic Club

    การเรียนแต่ละครั้งจะใช้เวลา 1- 2 ชม.ผู้ฝึกสอนจะฝึกท่าทางการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆประกอบดนตรีและลีลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความฟิตและระยะเวลาของผู้เรียนแต่ละคน นักเรียนทุกคนจะเลื่อนระดับชั้นเรียนเมื่อทดสอบผ่าน ในทุกระดับชั้นจาก ระดับที่ 1ถึงระดับที่ 6 โดยการเรียนแต่ละครั้งเด็ก ๆ จะได้ฝึกดังนี้ 

Warm Up อบอุ่นร่างกายด้วยท่าออกกำลังกาย

ที่เรียบง่ายพร้อมสร้างสมาธิก่อนการเรียน

Flexibility การฝึกความอ่อนตัว

Yoga standing strength ท่าการยืนที่แข็งแกร่งและมีสมาธิแบบโยคะ

Acrobatic   การม้วนหน้า ม้วนหลัง การตีลังกา ล้อเกวียน หกสูงสะพานโค้งทำให้นักเรียนกล้าทดลองและตัดสินใจ

Balance ความสมดุล ความท้าทายด้วยท่าที่เน้นการทรงตัว

Twists And Forward Bends     การบิดและโน้มตัวไปข้างหน้าพร้อม

กับยืดเพื่อสร้างความยืดหยุ่นของขาด้านหลังและบริเวณหลังทำให้รูปร่างสูงเพรียวขึ้น

Core Work  จุดรวมการฝึกในรูปแบบของ บัลเล่ย์ และแจสแดนซ์ ซึ่งเป็นอีกส่วน ของยิมนาสติกลีลา

Relaxation And Routine  เป็นการผ่อนคลายและฝึกท่าชุดประกอบ ดนตรีในระดับที่แต่ละคนเรียน

   Jump And Leaf  ป็นการฝึกกระโดดด้วยท่าทางที่สง่างามทำให้มีเรียวขาที่แข็งแรงสวยงามได้สัดส่วน

นักเรียนควรฝึกบ่อยแค่ไหนเพียงการฝึกหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ต่อเนื่องประมาณ  3 เดือน จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่โดยทั่วไปควรฝึก3ครั้งต่อสัปดาห์ (สำหรับการฝึกเป็นนักกีฬา)                           ประโยชน์ของการเรียนยิมนาสติก
วันที่ 02/01/2011   13:44:40

 สร้างเสริมบุคลิกภาพที่สง่างาม

สร้างลักษณะนิสัยให้มีระเบียบวินัยที่ดี

พัฒนาความสัมพันธ์ของระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท

ยิิมนาสติกฝึกอะไรarticle
วันที่ 02/01/2011   15:53:15

 

ประโยชน์ของการเรียนยิมนาสติก

เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของระบบกล้ามเนื้อ และระบบประสาท

ก่อให้เกิดไหวพริบ และปฏิภาณที่ดี

สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก

เสริมสร้างจินตนาการสำหรับเด็ก คิดค้นสิ่งใหม่ นำไปสู่การพัฒนาความคิด

มีรูปร่างสัดส่วนสวยงาม เพราะมีการใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนอย่างสมดุล

สร้างเสริมบุคลิกภาพที่สง่างาม

สร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย และจิตใจ  มีความมุ่งมั่นและความพยายาม พร้อมทั้งสร้างลักษณะนิสัยให้มีระเบียบวินัยที่ดี

 

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]เป็นเด็กดี มีวินัย จิตใจสดใส เรียนเก่ง สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสวยงาม กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ต้องไปเรียนยิมฯที่ราชนาวี
การฝึกRhythmic Gymnastics จะให้อะไรกับเด็ก ๆ • เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวให้ดียิ่งขึ้น • มีความสง่างามของการเดิน • การหกล้ม หลบหลีกอย่างถูกวิธี • มีความอดทนมากยิ่งขึ้น • เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ • มีรูปร่างสง่างาม สมส่วนมากกว่ากีฬาชนิดอื่น • ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ดีขึ้น • มีสมาธิในการเรียนหนังสือมากขึ้น • รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย