ReadyPlanet.com
dot dot
RHYTHMIC GYMNASTICS

ยิมนาสติกสำคัญอย่างไรกับเด็ก   ทำไมเด็กควรฝึกยิมนาสติก 

เด็กเล็กตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไปกำลังเป็นวัย ซุกซนอยากรู้ และชอบหกคะเมนตีลังกา

  •  ฝึกความสัมพันธ์ของระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท
  • สร้างปฏิภาณไหวพริบ  
  • ฝึกการเคลื่อนตัว  ทั้งในแนวราบ  และแนวดิ่ง
  • รู้จักการล้มตัวอย่างถูกวิธี   
  • ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • รู้จักสร้างวิธีการ และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ
  • ช่วยให้ร่างกายเด็กรู้จักมีการกระตุ้น
  • สามารถรู้จักรวบรวมสมาธิอย่างรวดเร็ว
  • กล้าตัดสินใจ  
  • รู้จักการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตราย

 

เมื่อเด็กฝึกได้ดีแล้วจะรู้สึกสนุกสนานและรักการออกกำลังกาย

 

เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่ทักษะการเคลื่อนไหว ในกีฬาประเภทอื่น

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


เป็นเด็กดี มีวินัย จิตใจสดใส เรียนเก่ง สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสวยงาม กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ต้องไปเรียนยิมฯที่ราชนาวี
การฝึกRhythmic Gymnastics จะให้อะไรกับเด็ก ๆ • เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวให้ดียิ่งขึ้น • มีความสง่างามของการเดิน • การหกล้ม หลบหลีกอย่างถูกวิธี • มีความอดทนมากยิ่งขึ้น • เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ • มีรูปร่างสง่างาม สมส่วนมากกว่ากีฬาชนิดอื่น • ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ดีขึ้น • มีสมาธิในการเรียนหนังสือมากขึ้น • รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย