ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตรการสอน


 

หลักสูตรการเรียนของ NAVY GYM CLUB แบ่งเป็น6ระดับต่าง ๆ ดังนี้

Level 1    การ ฝึกพื้นฐานยิมนาสติก การกระโดด การทรงตัว หมุนตัว ความอ่อนตัว การฝึกท่าชุดประกอบเพลง Free hands อุปกรณ์ Ball (บอล) ,  Rope (เชือก)   ประกอบดนตรี


Level 2    การฝึกยิมนาสติกลีลาในท่าที่ยากขึ้น และประกอบเพลงที่มีความยาวเพิ่มขึ้น Free hands, อุปกรณ์ Rope (เชือก),  Hoop (ห่วง)   ประกอบดนตรี


Level 3  การฝึกในท่าเทคนิค ที่ยากขึ้น และประกอบดนตรีใหม่โดยฝึกอุปกรณ์ต่อเนื่องจากระดับ 1 และ 2 Free hands, อุปกรณ์ Ball (บอล),   Rope (เชือก)     ประกอบดนตรี


Level 4    เพิ่ม ท่าที่ยากขึ้น ท่าเทคนิคสูงขึ้นและเพิ่มอุปกรณ์ ประกอบดนตรีใหม่  มีความยาวขึ้น  ( สามารถเริ่มเข้าแข่งขันได้ )  Free hands, อุปกรณ์ Ball (บอล),  Rope (เชือก),  Hoop (ห่วง), Clubs  (คฑา),  Ribbon (ริบบิ้น)      ประกอบดนตรี


Level  5   เพิ่มท่าที่ยากขึ้น ท่าเทคนิคที่สูงขึ้นการประกอบดนตรีใหม่ที่มีความยาวขึ้นเร็วขึ้นและรวมอุปกรณ์ทั้ง  5 ชนิด


 

Level 6    เพิ่ม ท่าที่ยากขึ้น และรวมอุปกรณ์ทุกชนิดของยิมนาสติกลีลา รวมท่าเทคนิคต่างๆ ในระดับสูงประกอบเพลงเร็วหรือช้าตามขีดความสามารถ และจะทำการคัดเลือกตัวให้เป็นนักกีฬาเมื่อสอบผ่าน Level4  เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศต่อไป 

 

 

.   

....


 

     

 หลักสูตร

 

  ได้กำหนดเป็น 6 ระดับ

  เด็กจะได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานและสอบปรับระดับสูงขึ้นตามลำดับ

  แต่ละระดับจะใช้เวลา   6-12 เดือน ตามขีดความสามารถ

  เด็กจะพร้อม ที่จะรับการฝึกท่าชุดและพัฒนาเทคนิคขั้นสูง

 เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน  

 

 


   
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


เป็นเด็กดี มีวินัย จิตใจสดใส เรียนเก่ง สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสวยงาม กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ต้องไปเรียนยิมฯที่ราชนาวี
การฝึกRhythmic Gymnastics จะให้อะไรกับเด็ก ๆ • เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวให้ดียิ่งขึ้น • มีความสง่างามของการเดิน • การหกล้ม หลบหลีกอย่างถูกวิธี • มีความอดทนมากยิ่งขึ้น • เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ • มีรูปร่างสง่างาม สมส่วนมากกว่ากีฬาชนิดอื่น • ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ดีขึ้น • มีสมาธิในการเรียนหนังสือมากขึ้น • รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย