ReadyPlanet.com
dot dot
*หลักการและเหตุผล article
วันที่ 00/00/0000   00:00:00

 

มีสมาธิดี กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก

 

สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชาญฉลาดชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดColumn3

Article Name: Column3 - Article2 วันที่ 00/00/0000   00:00:00
Article Name: Column3 - Article1 วันที่ 00/00/0000   00:00:00เป็นเด็กดี มีวินัย จิตใจสดใส เรียนเก่ง สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสวยงาม กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ต้องไปเรียนยิมฯที่ราชนาวี
การฝึกRhythmic Gymnastics จะให้อะไรกับเด็ก ๆ • เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวให้ดียิ่งขึ้น • มีความสง่างามของการเดิน • การหกล้ม หลบหลีกอย่างถูกวิธี • มีความอดทนมากยิ่งขึ้น • เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ • มีรูปร่างสง่างาม สมส่วนมากกว่ากีฬาชนิดอื่น • ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ดีขึ้น • มีสมาธิในการเรียนหนังสือมากขึ้น • รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย