ReadyPlanet.com
dot dot
News

เปิดเรียนปกติ ณ 

อาคารพลศึกษา1

เวลาเรียน

วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์

วันอังคาร - วันศุกร์

เวลา 1600 - 1800

         1700 - 1900

                                   

วันเสาร์-อาทิตย์

เวลา 1000 - 1200

         1400 - 1600

         1600 - 1800

 

                                      

 

 

 


 

 


  

 

เป็นเด็กดี มีวินัย จิตใจสดใส เรียนเก่ง สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสวยงาม กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ต้องไปเรียนยิมฯที่ราชนาวี
การฝึกRhythmic Gymnastics จะให้อะไรกับเด็ก ๆ • เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวให้ดียิ่งขึ้น • มีความสง่างามของการเดิน • การหกล้ม หลบหลีกอย่างถูกวิธี • มีความอดทนมากยิ่งขึ้น • เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ • มีรูปร่างสง่างาม สมส่วนมากกว่ากีฬาชนิดอื่น • ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ดีขึ้น • มีสมาธิในการเรียนหนังสือมากขึ้น • รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย