ReadyPlanet.com
dot dot
ยิิมนาสติกฝึกอะไร article
วันที่ 02/01/2011   15:53:15

การฝึกRhythmic Gymnastics จะให้อะไรกับเด็ก ๆ

  • เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวให้ดียิ่งขึ้น

  • มีความสง่างามของการเดิน

  • การหกล้ม หลบหลีกอย่างถูกวิธี

  • มีความอดทนมากยิ่งขึ้น

  • เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ

  • รูปร่างสง่างาม สมส่วนมากกว่ากีฬาชนิดอื่น

  • ประสาทสัมผัสการรับรู้ดีขึ้น

  • มีสมาธิในการเรียนหนังสือมากขึ้น

  • รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย                                             

  
ยิมนาสติกสอนอะไรบ้าง

ประโยชน์ของการเรียนยิมนาสติก วันที่ 02/01/2011   13:44:40เป็นเด็กดี มีวินัย จิตใจสดใส เรียนเก่ง สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสวยงาม กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ต้องไปเรียนยิมฯที่ราชนาวี
การฝึกRhythmic Gymnastics จะให้อะไรกับเด็ก ๆ • เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวให้ดียิ่งขึ้น • มีความสง่างามของการเดิน • การหกล้ม หลบหลีกอย่างถูกวิธี • มีความอดทนมากยิ่งขึ้น • เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ • มีรูปร่างสง่างาม สมส่วนมากกว่ากีฬาชนิดอื่น • ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ดีขึ้น • มีสมาธิในการเรียนหนังสือมากขึ้น • รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย