ReadyPlanet.com
dot dot
ABOUT US

 

 

 

 

NAVY RHYTHMIC GYMNASTICs CLUB

 

  อาคารพลศึกษา1  สนามกีฬาราชนาวี บางนา

 Tel/Line :095 5951979,088 287 8249,082 6151553

  

 

สโมสร เนวี่ยิม เป็นสถาบันที่มุ่งพัฒนากีฬายิมนาสติกสำหรับเด็กเล็กอายุระหว่าง3-13ปี (LittleGym.)โดยการฝึกเด็กเล็กให้ออกกำลังกายแบบยิมนาสติกขั้นพื้นฐาน

เพื่อ พัฒนาไปสู่การแข่งขันยิมนาสติกในรูปแบบต่างๆ หรือเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาไปเล่นกีฬาชนิดอื่นที่ชอบ จากครูผู้มีประสบการณ์ด้านยิมนาสติกโดยตรง

 หลักสูตร

ได้กำหนดเป็น 6 ระดับ เด็กจะได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานและสอบปรับระดับสูงขึ้นตามลำดับ  เมื่อสอบผ่านระดับ 6 ซึ่งจะใช้ระยะเวลาภายใน 6-12 เดือน ตามขีดความสามารถเด็กจะพร้อม ที่จะรับการฝึกท่าชุดและพัฒนาเทคนิคขั้นสูงเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน   

หลักสูตรการเรียนแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้

Level 1       การฝึกพื้นฐานยิมนาสติก การกระโดด การทรงตัว หมุนตัว ความอ่อนตัว การฝึกท่าชุดประกอบเพลง Free hands อุปกรณ์ Ball (บอล) ,  Rope (เชือก)   ประกอบดนตรี


Level 2       การฝึกยิมนาสติกลีลาในท่าที่ยากขึ้น และประกอบเพลงที่มีความยาวเพิ่มขึ้น Free hands, อุปกรณ์ Rope (เชือก),  Hoop (ห่วง)   ประกอบดนตรี


Level 3       การฝึกในท่าเทคนิค ที่ยากขึ้น และประกอบดนตรีใหม่โดยฝึกอุปกรณ์ต่อเนื่องจากระดับ 1 และ 2 Free hands, อุปกรณ์ Ball (บอล),   Rope (เชือก)     ประกอบดนตรี


Level 4       เพิ่มท่าที่ยากขึ้น ท่าเทคนิคสูงขึ้นและเพิ่มอุปกรณ์ ประกอบดนตรีใหม่  มีความยาวขึ้น  ( สามารถเริ่มเข้าแข่งขันได้ )  Free hands, อุปกรณ์ Ball (บอล),  Rope (เชือก),  Hoop (ห่วง), Clubs  (คฑา) Ribbon (ริบบิ้น)      ประกอบดนตรี


Level  5  เพิ่มท่าที่ยากขึ้น ท่าเทคนิคที่สูงขึ้นการประกอบดนตรีใหม่ที่มีความยาวขึ้นเร็วขึ้นและรวมอุปกรณ์ทั้ง  5 ชนิด


Level 6         เพิ่ม ท่าที่ยากขึ้น และรวมอุปกรณ์ทุกชนิดของยิมนาสติกลีลา รวมท่าเทคนิคต่างๆ ในระดับสูงประกอบเพลงเร็วหรือช้าตามขีดความสามารถ และจะทำการคัดเลือกตัวให้เป็นนักกีฬาเมื่อสอบผ่าน Level4  เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศต่อไป    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Thank  you vdo from www.barrny-th.de

 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


เป็นเด็กดี มีวินัย จิตใจสดใส เรียนเก่ง สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสวยงาม กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ต้องไปเรียนยิมฯที่ราชนาวี
การฝึกRhythmic Gymnastics จะให้อะไรกับเด็ก ๆ • เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวให้ดียิ่งขึ้น • มีความสง่างามของการเดิน • การหกล้ม หลบหลีกอย่างถูกวิธี • มีความอดทนมากยิ่งขึ้น • เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ • มีรูปร่างสง่างาม สมส่วนมากกว่ากีฬาชนิดอื่น • ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ดีขึ้น • มีสมาธิในการเรียนหนังสือมากขึ้น • รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย